Видеокарты NVIDIA Quadro Kepler Mobile серии  Модель видеокарты Частота GPU Частота видеопамяти Конфигурация памяти Модель GPU Конфигурация GPU
Thumbnail
NVIDIA Quadro K5100M
NVIDIA P2053
771 MHz 3.6 Gbps 8 GB GD5 256b N15E-Q5 1536 : 128 : 32
ЯДРА : TMU : ROP
Thumbnail
NVIDIA Quadro K5000M
NVIDIA P2051
601 MHz 3 Gbps 4 GB GD5 256b N14E-Q5 1344 : 112 : 32
ЯДРА : TMU : ROP
Thumbnail
NVIDIA Quadro K4100M
NVIDIA P2053
706 MHz 3.2 Gbps 4 GB GD5 256b N15E-Q3 1152 : 96 : 32
ЯДРА : TMU : ROP
Thumbnail
NVIDIA Quadro K4000M
NVIDIA P2051
601 MHz 2.8 Gbps 4 GB GD5 256b N14E-Q3 960 : 80 : 32
ЯДРА : TMU : ROP
Thumbnail
NVIDIA Quadro K3100M
NVIDIA P2053
706 MHz 3.2 Gbps 4 GB GD5 256b N15E-Q1 768 : 64 : 32
ЯДРА : TMU : ROP
Thumbnail
NVIDIA Quadro K2200M
NVIDIA P2039
667 MHz 5 Gbps 2 GB GD5 128b N15P-Q5 640 : 40 : 16
ЯДРА : TMU : ROP
Thumbnail
NVIDIA Quadro K2100M 667 MHz 3 Gbps 2 GB GD5 128b N15P-Q3 576 : 48 : 16
ЯДРА : TMU : ROP
Thumbnail
NVIDIA Quadro K3000M
NVIDIA P2051
654 MHz 2.8 Gbps 2 GB GD5 256b N14E-Q1 576 : 48 : 32
ЯДРА : TMU : ROP
NVIDIA Quadro K620M 1124 MHz 1.8 Gbps 2 GB D3 64b NVIDIA GM108 384 : 16 : 8
ЯДРА : TMU : ROP
Thumbnail
NVIDIA Quadro K1100M 706 MHz 2.8 Gbps 2 GB GD5 128b N16P-Q1 384 : 32 : 16
ЯДРА : TMU : ROP
Thumbnail
NVIDIA Quadro K2000M
NVIDIA P1076
745 MHz 1.8 Gbps 2 GB D3 128b N14P-Q3 384 : 32 : 16
ЯДРА : TMU : ROP
Thumbnail
NVIDIA Quadro K1000M
NVIDIA P2059
850 MHz 1.8 Gbps 2 GB D3 128b N14P-Q1 192 : 16 : 16
ЯДРА : TMU : ROP
NVIDIA Quadro K100M 850 MHz 1.6 Gbps 1 GB D3 64b N14M-Q1 192 : 16 : 8
ЯДРА : TMU : ROP
NVIDIA Quadro K200M 850 MHz 1.6 Gbps 1 GB D3 64b N14M-Q1 192 : 16 : 8
ЯДРА : TMU : ROP
NVIDIA Quadro K500M 850 MHz 1.6 Gbps 1 GB D3 64b N14M-Q1 192 : 16 : 8
ЯДРА : TMU : ROP
NVIDIA Quadro K510M 846 MHz 2.4 Gbps 1 GB GD5 64b NVIDIA GK208 192 : 16 : 8
ЯДРА : TMU : ROP
Thumbnail
NVIDIA Quadro K610M 980 MHz 2.6 Gbps 1 GB GD5 64b NVIDIA GK208 192 : 16 : 8
ЯДРА : TMU : ROP